Въпроси и отговори

Дата: 10.02.2013 г.

Тема: Продажба на предприятие

Коментари: 1 бр.

Автор: Петров

Текст: Съдружник съм в СД от 1996г.,но имам и ЕТ.СД-то няма дейност от 10г.,няма ДМА.Искам ЕТ да купи СД.Какви са стъпките и какви разходи трябва да предвидя за държ.такси и адв.хонорар?Благодаря!

 

Отговори и коментари към тази темаи

Дата: 12.02.2013 г.

От: адв. Димитър Пеков

Текст: Здравейте, След внимателно разглеждане на въпроса Ви, бихме искали да Ви уведомим за следното: Най - важния и обуславящ по - нататъшното развитие на казуса Ви въпрос е било ли е пререгистрирано събирателното дружество, в което сте съдружник? Това е от значение, тъй като за търговските дружества, за които не е направено искане за пререгистрация до 31.12.2011 г. се прекратяват, ex lege /по силата на закона/ от 01.01.2012 г., а извършените след 31.12.2011 г. разпоредителни сделки с имущество на търговските дружества с прекратена дейност са нищожни. Като сделка на разпореждане с имущество би се сметнала и сделката с предприятие, което представлява съвкупността от права, задължения и фактически отношения на същото. В случай, че СД е прекратено ex lege, следва да бъде извършена ликвидация на същото, а при положение, че СД е било пререгистрирано в законоустановения срок, е възможно предприятието на СД да бъде прехвърлено на ЕТ.

 

Добави коментар или задай въпрос към тази тема ТУК.