Начало

Целта ни е  по най добрия начин да съдействаме и защитаваме правата и законните интереси на нашите клиенти в областта на правото.  Дружеството предлага следните услуги: 

  • Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред българските съдилища и арбитражи във всички сфери на правото
  • Изготвяне на всякакви книжа и документи -  договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и други.
  • Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, и т.н.
  • Правно съдействие при сключването граждански и търговски сделки, пряко участие в подготовката, воденето на преговори, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията , изготвяне на самите договори
  • Осигуряваме комплексно абонаментно обслужване на фирми.
  • Правно съдействие при осиновяване


Ние подхождаме индивидуално към вскеки един случаи и защитаваме правата и интересите на нашите доверители докрай с всички позволени от закона средства.
В работата си се ръководим от следните основни принципи, а именно: коректност, професионализъм, лоялност, конфиденциалност и експедитивност.
 

Въпроси и отговори

02.03.2013 г. - коментари: 1

делба на жилище след развод

 

18.02.2013 г. - коментари: 3

Придобивна давност

 

13.02.2013 г. - коментари: 2

Искова молба за делба на имот след развод

 

10.02.2013 г. - коментари: 1

Продажба на предприятие

 

09.01.2013 г. - коментари: 1

Вписване на промени в трудовата книжка