Адвокат Владимиров – адвокатско дружество, безплатни консултации

Целта ни е по най добрия начин да съдействаме и защитаваме правата и законните интереси на нашите клиенти в областта на правото. Дружеството предлага следните услуги:

  • Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред българските съдилища и арбитражи във всички сфери на правото
  • Изготвяне на всякакви книжа и документи – договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и други.
  • Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, и т.н.
  • Правно съдействие при сключването граждански и търговски сделки, пряко участие в подготовката, воденето на преговори, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията , изготвяне на самите договори
  • Осигуряваме комплексно абонаментно обслужване на фирми.
  • Правно съдействие при осиновяване

Ние подхождаме индивидуално към всеки един случай и защитаваме правата и интересите на нашите доверители докрай, с всички позволени от закона средства.

В работата си се ръководим от следните основни принципи, а именно: коректност, професионализъм, лоялност, конфиденциалност и експедитивност.

Полезни връзки:

Върховен касационен съд

Върховен административен съд

Арбитражен съд при БТПП

Административен съд

Апелативен съд

Софийски градски съд

Софийски районен съд

Софийска районна прокуратура

Софийска градска прокуратура

Върховна касацианна прокуратура

Търговски регистър

Патентно ведомство

Държавна агенция за бежанците

lawcompany-bg.com 2012-2020 Всички права запазаени | Карта на сайта